DESACTIVA ADBLOCK PARA VISUALIZAR LA PELICULAมีการกวาดล้างยาเสพติดเกิดขึ้น ตำรวจจะยึดต้นโคคาที่ใช้ทำโคเคน เราจึงต้องไปชิงมาก่อนตำรวจ เรื่องวุ่นๆเริ่มเกิดขึ้นอีก เมื่อมีเจ้าหน้าที่สายลับพิเศษให้เราทำงานให้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เชิญรับชมครับ

ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe Like & Comment กันด้วยนะฮ๊าฟ

Facebook https://m.facebook.com/frank.suriya.5?__nodl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*