#Android
[update 19-12-2013] — HIỆN TẠI CÁCH NÀY MỚI THÀNH CÔNG TRÊN GALAXY Y. MÌNH KO CÓ ĐIỀU KIỆN (VỀ THỜI GIAN VÀ THIẾT BỊ) VÌ VẬY MÌNH SẼ …

Processing your request, Please wait....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*