Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε edit εφαρμογές και να αλλάξετε από λέξεις έως και εικονίδια…