DESACTIVA ADBLOCK PARA VISUALIZAR LA PELICULAKolejny film z kursu programowania na platformie Android. W tym filmie przygotujemy naszą aplikację do dystrybucji. Dodamy ikonę i znajdziemy plik instalacyjny .apk

Android Asset Studio:
http://android-ui-utils.googlecode.com/hg/asset-studio/dist/index.html

Android Minidokumentacja:
https://docs.google.com/document/d/1ZtzeDyQ1KOJeb2RJSzbePCoa6IMCHAiHWtpqeutCoD0/edit?usp=sharing

Google+:
https://plus.google.com/103690752688079697114

Facebook:
http://www.facebook.com/PJakProgramowanie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*